Služby knihovny

Půjčování naučné literatury a beletrie pro dospělé i děti
Bezplatný přístup k internetu
Využívání výměnných souborů z Městské knihovny Česká Lípa 
Rezervace knih
Meziknihovní výpůjční služba
Příležitostné pořádání kulturních akcí
 
Kontakt: Sosnová 35, 470 01 Česká Lípa  E-mail: knihovna.sosnova@seznam.cz